Valpförmedling

Förmedlingen får nyttjas av SBS uppfödare. Föräldradjuren ska uppfylla SBS krav här.
Annons får läggas in tidigast 5 veckor före beräknad valpning samt får kvarligga så länge det finns valpar tillgängliga. Annonsen tas bort per automatik 8 veckor efter valpning, för att förlänga tiden på annonsen måste uppfödaren kontakta webmastern.
Annons och bilder på föräldradjuren skickas till Marcella Nilsson marcella@kenneltrends.se. * Använd denna mall när du skickar in valpannons för snabbast möjlig hantering. * Använd samma textstilar och storlek för att valpannonserna ska få ett enhetligt utseende.
* Bifoga bilder separat. * MH-diagram ordnar vi

Ju mer fullständig du gör annonsen innan du sänder in den till oss ju snabbare kan vi sätta in den. Inom en vecka för annonser som är rätt gjorda. För ofullständiga annonser, samt annonser som inte stämmer med mallen vad gäller textstorlek eller typsnitt kommer införandet att dröja betydligt längre allt beroende på hur mycket arbete vi måste vi lägga ned på annonsen.

Du kan länka dig till SKK:s hunddatabas för att få mer information om föräldradjuren.

SBS5