Tabellbilaga

Tabeller utvisande ärftlighet för de olika egenskaper som beskrivs i ett MH.

TabellbilagaMH_SBS