Styrelseförteckning för Svensk Bruksschäfer år  2015

Ordförande 1 år Pia Ekman 0707 - 36 36 26       pia.ekman@bredband.net
Kassör 2 år omval IngridBahlenberg     0705 - 48 37 00       ingridbahlenberg@telia.com
Sekreterare 1 år kvar Marcella Nilsson      0730 - 89 98 08       marcella@kenneltrends.se
Ledamot 2 år omval Lena Söderlund         0703 – 32 51 99       lena@kurant.se
Ledamot 1 år kvar Jeanette Svensson     0725 – 62 11 20      nettansvensson69@hotmail.com
Ledamot 1 år kvar Ola Hansson 0704 – 24 86 09 ola-hansson@telia.com
Ledamot 2 år nyval Nina Mäkelä 0702 – 44 61 17 ninajering@hotmail.com
Suppleant 2 år nyval Johan Gullberg 0768 – 16 62 74 johan.gullberg@gmail.com
Suppleant 1 år fylln.val Margot Lundberg 0703 – 20 53 16 knorran89@gmail.com
         
Revisorer
1 år

PO  Sundelin

Åsa Alexandersson   
Revisorsuppleanter
1 år Lena Lundin 0706 –06 45 90  
  1 år Annelie Lundell