Föreningens historia

SBS bildande Söndagen den 7/9 2002 samlades ett antal uppfödare och schäferintresserade i Jönköpings BK:s klubbstuga för att diskutera ett eventuellt bildande av en schäferförening som mer fokuserade på schäferns fysiska hälsa och dess bruksegenskaper än exteriör. Det hela resulterade i att Svensk Bruks Schäfer – intresseförening för bruksintresserade - bildades och en interimstyrelse utsågs.

Vi var klara med att SBS inte på något vis skulle ses som en missnöjesförening till Schäferhundklubben. SBS skulle arbeta mot de egna uppsatta målen för att tillgodose det behov som fanns ute i landet för att försöka bevara och förbättra schäfern som brukshund.

SBSlogga
Vad har då hänt så här långt?
Information
  • Hemsidan skapades kort efter föreningens bildande. Där skulle information, fakta, statistik, hanhundsförmedling och valpannonsering samsas, allt för att sprida information om schäfern. Diskussion om krav och meriter för föräldradjuren i samband med valpförmedlingen tog mycket tid i anspråk, liksom kraven för hanhundar som skulle finnas med på hanhundsförmedlingen. Till slut enades om vilka krav som skulle gälla, men efter ett par år togs hanhundsförmedlingen bort på grund av att efterfrågan inte stod i proportion till det arbete som lades ner för att finna information och statistik om hanen och dennes familj. Valpförmedlingen har dock använts flitigt av föreningens uppfödarmedlemmar. Ett motto har alltid varit att försöka undvika felaktiga uppgifter om föräldradjur och deras syskon, så redan från början publicerades föräldradjuren med MH-profiler och kullsammanställningar sammanställt utifrån SKK:s rasdata.
  • SBS har också sin egen medlemstidning SchäferHoppet som ges ut 3-4 ggr/år. Tidningen är mycket uppskattad av medlemmarna och trots att den utgör en stor kostnad är den en viktig länk ut till medlemmarna och ska så förbli, så länge ekonomin tillåter.
  • Varje styrelseprotokoll sammanfattas och läggs ut på hemsidan för att alla intresserade ska kunna följa styrelsens arbete.

Tävlingar

  • SBSM har varit det största arrangemanget i SBS regi. Redan 2003 anordnades det första mästerskapet med Nässjö BK som arrangör. Det stora deltagarantalet visade att det fanns ett behov av att schäfern också skulle kunna göra upp om mästerskapstitlar i svenskbrukset och inte som det hade blivit inom Schäferhundklubben där man valt att ta bort svenskgrenarna. Ett mycket lyckat arrangemang som gav styrelsen och övriga medlemmar en riktig ”kick”. 2004 kontaktades vi av Schäferhundklubben som var intresserade av ett samarrangemang för att få till stånd ett SBSM i svenskbrukset. SBS tackade ja och återigen stod Nässjö Bk som arrangör. Just nu verkar Schäferhundklubben ha tagit på sig rollen som arrangör av rasmästerskapet i svenskbrukset och framtiden får utvisa om SBS behöver anordna dessa tävlingar igen. Vi finner ingen anledning att arrangera två mästerskap eftersom målet måste vara att rasmästerskapet ska ligga under den officiella rasklubben.

Övrigt

  • I oktober 2004 arrangerades ett symposium där vi bjöd in Lars Audell och Per-Erik Sundgren som föreläsare. Två mycket uppskattade föreläsare som gav oss åhörare idéer och inspiration till symposiets sista del då föreningens första uppfödarträff genomfördes. Uppfödarträffen gav styrelsen flera uppdrag. Bl a diskuterades ett ”defektregister” dit uppfödare och hundägare kan rapportera olika defekter som hundarna drabbas av. Dessutom inbjöd Lars Audell till bildandet av en ”ryggrupp” som ska börja se över ryggproblemet hos våra schäfrar.
  • ”Ryggruppen” har kommit igång och en första träff med Lars Audell har hållits. Information kommer fortlöpande att ges till medlemmarna