Medlemsskap

Medlemsavgiften är 350: - för kennlar och 150: - för övriga medlemmar. Alla är välkomna att ansluta sig till föreningen.

Avgiften betalas in på PG nr. 197 74 51-2 . Var vänlig och skriv Kennelnamn/namn, adress, telefon samt e-mail. Medlemsavgiften är rullande.
Om du betalar via internet kan du skicka dina uppgifter per mail till kassören.
Om du bor i annat land än Sverige så betalar du via SWIFT till IBAN SE15 9500 0099 6034 1977 4512 i Nordea Bank AB, SE-105 71 Stockholm, BIC-adress NDEASESS

OBS! För uppfödarmedlem krävs avelsstatistik för att erhålla medlemskap. Ladda hem blankett HÄR

 
Välkommen som medlem till Svensk Bruksschäfer
SBS1
Gråmanns Nadja spårar