Vår målsättning

Att befrämja aveln med sunda mentalt starka schäfrar lämpade för bruks och tjänst, samt anpassa schäferns exteriör till det bruksarbete den är avsedd för, utan att frångå rasstandarden.

  • Att initiera och aktivera valpköpare att träna och tävla.
  • Att verka för utbyte av information rörande avelsarbete kennlar emellan.
  • Hemsida med valphänvisning för uppfödare som uppfyller uppfödarsektorn samt
    mentalsektorns krav.
  • Information till samtliga medlemmar rörande schäferns mentalitet och utveckling.
  • Verka för anordnande av seminarier och symposier för medlemmarna.
  • Verka för att träningsläger genomförs.
  • Verka för att bruksmästerskap för schäfer genomförs.
  • På hemsidan presentera och ge information om hanhundar. Självklart skall de vara dokumenterade med tester och röntgenresultat.

SBS2