Vår målsättning

Många av hundens beteenden är ärftliga.
De preliminära analyserna av resultat från MH-testen visar, liksom tidigare studier av MUH-testen, att hundarnas beteenden i testen i betydande grad påverkas av ärftliga Faktorer.
MH utgör underlag till att genom avel förändra hundars beteenden
Resultaten från MH-test bör därför redan i dag kunna användas för att förändra hundars beteenden. Det är särskilt angeläget att då ta hänsyn till rädslereaktioner, som praktiskt taget genomgående visar hög ärftlighet .
Det finns möjligheter att ytterligare öka säkerheten i MH-testens resultat. Det är då framför allt fortsatt arbete med att standardisera själva testsituationerna och att ge beskrivarna tillgång till ytterligare hjälpmedel för enhetlig bedömning som bör prioriteras.
MH-materialet är redan omfattande och växer årligen med tusentals testade hundar. Materialet är världsunikt och utgör en nästan outtömlig källa till kunskaper om hundars beteenden. Det vore därför värdefull om en mer systematisk plan kunde utarbetas för att tillvarata denna unika kunskapskälla som också kan ger mer allmän kunskap om den fysiologiska bakgrunden till variation i däggdjurs beteenden.