Efter väl förrättat värv går nu Svensk Bruks Schäfer i graven. Föreningen startades 2002 med målsättningen att främja aveln av sunda, mentalt starka schäfrar lämpade för bruks och tjänst, samt att anpassa schäferns exteriör till det bruksarbete den är avsedd för utan att frångå rasstandarden.

Beslutet om nedläggning har fattats vid två på varandra föjande årsmöten och var vid bägge tillfällena enhälligt. Föreningens kassa beslutades förvaltas tills lämpligt ändamål dyker upp. SLU är vidtalade, men har för ögonblicket inget lämpligt projekt att stödja.

Hemsidan är betald för resten av året och kan i sitt sista utförande nås via menyn till vänster.